Портфолио

ПОРТФОЛИО НА ИНЖ. РУМЯНА СЛАВЧЕВА

Име, презиме, фамилия: Румяна Петрова Славчевa

Гражданства: България, Съединени Американски Щати

rumiАдрес: гр. София

Образование: Висше

   1. Технически университет- гр. София, факултет по електроника и автоматика,  специалност – „Съобщителна и осигурителна техника и технологии“

              2. Колеж по туризъм – Благоевград, специалност „Организация и управление на хотели и ресторанти“

 Допълнителна професионална квалификация:

1. Педагогическа правоспособност от Технически университет-София  

2. Следдипломна квалификация „Учител по Информатика и информационни технологии от Технически университет-София  

3. Следдипломна квалификация “ Програмиране на С,С++,JAVA, Програмиране на приложения за мобилни устройства“   

4. Сертификати от Brainbench – the measure of achievement:

    4.1. WAN Technologies   
   4.2. LAN/WAN Communications  
    4.3. TCP/IP Administration  
    4.4. Internet Concept   
    4.5. Cisco Network Support  
    4.6. Cisco Network Implementation  

Чужди езици: Отличен английски, руски

Работа:

/2011-до сега/

    Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София -преподавател по Информатика и предмети от професионална подготовка за специалностите “ Компютърна техника и технологии“ и “ Системно програмиране“. 
Ръководител на направление “ Компютърни мрежи“ и председател на държавната изпитна комисия по Теория на специалността.
Член на комисията за държавен изпит в направления “ Програмиране“ , „КТТ“ и „ОКС“.
Научен ръководител на клуб “ Иновации“.
 
/2001-2010/
    Съединени Американски Щати – Ню Йорк, инженер-проектант на Интернет мрежи за Кодак в IBM
 
/1996-2001/
    Българска Телекомуникационна компания – гр.София – Център по телематични услуги- инженер-проектант, участвал в екипа по създаване на Интернет мрежата в България
 
/1994-1995/
    79 СОУ Индира Ганди – София, Ръководител учебно изчислителни кабинети