Покана за първо учредително заседание на Обществения съвет

На 20.12.2016 г. от 18,30 ч. ще се проведе първото учредително заседание на Обществения съвет при ПГЕА със следния дневен ред:

  1. Избор на председател на Обществения съвет.
  2. Запознаване с правилника за създаване и действие на Обществения съвет.
  3. Попълване на декларация при учредяването на Обществения съвет.

Участието в Обществения съвет е доброволно и безвъзмездно!