План-прием 2019/2020г.

Прием 2019/2020

ПРИЕМ след 7-ми клас за учебната 2019/2020 година с разширено изучаване на английски език:

1/ Специалност: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
         Професия: СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ
2/ Специалност: ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ 
        Професия: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
3/ Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
        Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
4/ Специалност: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 
        Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
5/ Специалност: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕПРОИЗВОДСТВА /Роботика/ 
        Професия: ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
6/ Специалност: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
        Професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК 

ФОРМИРАНЕ НА БАЛ – ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС:

  •  Удвоената оценка от НВО по математика.
  • Удвоената оценка от НВО по български език и литература.
  • Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование след 7-ми клас.

ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ: 

  • Свидетелство за основно образование след 7-ми клас;
  • Заявление по образец от гимназията;
  • Медицинско свидетелство.

pr6