Оптически комуникационни системи

ОКСПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:

Основи на оптичните комуникации;

Структура и видове оптични кабели;

Инсталация на оптични кабели;

Сплайсване на оптични влакна;

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Реализация в областта на:

Телекомуникациите;

Компютърните и информационните технологии;

Проектиране, поддръжка и ремонт на оптични системи;

Проектиране, поддръжка и ремонт на кабелни и сигнално охранителни системи;

Мобилни комуникационни системи;