Покана за избор на обществен съвет

Уважаеми родители,
Ръководството на ПГЕА Ви кани най-учтиво да присъствате на събрание на родителите за избор на членове на обществен съвет, което ще се състои на 29.11.2016 г. от 18.00 часа в сградата на гимназията. Напомняме Ви, че съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, присъствието Ви е наложително.

С уважение: Директор
/ инж. Филип Филипов/

ПРОЕКТ за обществен съвет на ПГЕА