Нормативни документи

Бюджет на ПГЕА от 01.01.2016 до 31.03.2016

13023620_1101343599907463_1680337277_n

Протокол № 4 / 06.01.2016 г. 

План-прием 2016/2017 учебна година:

 Прием след 7 клас:

компютърна техника и технологии 

– компютърни мрежи

– системно програмиране

– програмно осигуряване

– икономическа информатика

– оптически и комуникационни системи

Всички специалности са с интензивно изучаване на английски език.

Избор на втори чужд език – немски/ руски.

Избор на ЗИП от учебния план на паралелката – всички учебни предмети от раздел А и раздел В, без физическо възпитание и спорт.

Балообразуване: Сборът от оценките от НВО по БЕЛ, утроената оценка по математика  и  оценките  от удостоверението за 7 клас по БЕЛ и математика.

Прием след 8 клас

  • компютърна техника и технологии
  • системно програмиране

Удвоената оценка  по БЕЛ, оценката по физика и утроената оценка по математика от свидетелството за завършен 8-ми клас.

 

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2016-2017г. съгласно Наредба N11 от 28.03.2005г.