Учебни часове

РАЗПИСАНИЕ  НА ЧАСОВЕТЕ за 2019 / 2020 г.

Понеделник, вторник, сряда, петък Четвъртък
1 час                 8.00 – 8.45 1 час                   8.00 – 8.45
2 час                 8.55 – 9.40             /голямо междучасие/ 2 час                   8.55 – 9.40
3 час                10.00 – 10.45 3 час                 10.00 – 10.45
4 час                10.55 – 11.40 4 час                 10.55 -11.40
5 час                11.50 – 12.35 5 час                 11.50 – 12.35
6 час                12.45 – 13.30 6 час                 12.45 – 13.30
7 час                13.40 – 14.25 7 час /ЧК/           13.40 – 14.25
8 час                14.35 – 15.20  8 час                 14.35 – 15.20