Компютърни мрежи


KMПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:

Диагностика и ремонт на компютърни системи;

Инсталиране и поддържане на операционни системи;

Проектиране и инсталиране на локални мрежи;

Работа с Internet;

Проектиране на web страници.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Специалисти във фирми, с предмет на дейност компютърна техника, компютърни мрежи, информационни технологии и разработка на софтуер;

Конфигуриране, асемблиране, диагностика и ремонт, хардуерна и софтуерна поддръжка на компютърни системи.