УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

 ГРАФИК

                    НА  УЧЕБНИТЕ СЕДМИЦИ НА УЧЕБНАТА   2019/2020   ГОДИНА

на основание заповед на Министъра на образованието и науката – заповед № РД 09-2148/27.08.2019 г.

grafik 2019-2020