ЕНТЕЛ

  • Производство на продукти за улично, офисно, промишлено и битово осветление – конвенционално и светодиодно (LED);
  • Соларни продукти, системи и уредби. Соларни електроцентрали.
  • Производство на продукти за енергетиката – електрошкафове, електромери и системи за телеметрия в енергетиката;
  • Производство на телекомуникационни продукти;
  • Научно-приложна, внедрителска и проектно – конструкторска дейност в областта на телекомуникационните технологии, продуктите за енергетиката, строителството, осветителната техника и бита;
  • Инженерингово обслужване на клиентите;
  • Търговия.