Държавни зрелостни изпити

Г Р А Ф И К
ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 12 КЛАС – СЕПТЕМВРИ 2017 г.
ВТОРА И ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – 12 КЛАС – ЯНУАРИ 2017 г.
ВТОРА И ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ – ЮНИ – ЮЛИ 2017г.
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН