Бюджет

Кликнете върху годината на съответния документ за да го свалите:

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2019г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2019г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2019г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2019г.

Бюджет за 2019 година

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2018г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2018г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2018г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2018г.

Бюджет за 2018 година

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2017г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2017г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2017г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2017г.

Бюджет за 2017 година

ОТЧЕТ ЗА КО – 2016

БЮДЖЕТ – 2016 

БЮДЖЕТ – 2015 

Отчет за бюджета 2015

БЮДЖЕТ – 2014 

Отчет за бюджетa 2014

ОТЧЕТ ЗА KO – 31122013

ОТЧЕТ ЗА KO – 31122012

БЮДЖЕТ – 2011 
БЮДЖЕТ – 2009  и  2010