В помощ на ученика

Библиотекар е г-жа Лиана Петрова. 

В библиотеката се намират над 6500 книги – учебна, техническа, и художествена.  Учениците могат да ползват освен това електронна читалня и електронна библиотека.