Заповед прием 2019/2020 четвърто класиране


Свободни места прием 2019/2020 четвърто класиране


График за провеждане на септемврийска поправителна сесия за учебната 2018/2019 година


График за провеждане на септемврийска поправителна сесия за самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 година


График за провеждане на септемврийска поправителна сесия за самостоятелна форма на обучение за ученици със специални образователни потребности за учебната 2018/2019 година


График на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2019/2020 година в ПГЕА


СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, КОЙТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

ПРИЕМ след 7-ми клас за учебната 2019/2020 година с разширено изучаване на английски език:

1/ Специалност: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ
         Професия: СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ
2/ Специалност: ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
        Професия: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
3/ Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
        Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
4/ Специалност: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
        Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
5/ Специалност: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ПРОИЗВОДСТВА /Роботика/
        Професия: ТЕХНИК ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
6/ Специалност: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
        Професия: ЕЛЕКТРОТЕХНИК 

ФОРМИРАНЕ НА БАЛ – ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС:

  •  Удвоената оценка от НВО по математика.
  • Удвоената оценка от НВО по български език и литература.
  • Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование след 7-ми клас.

ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ: 

  • Свидетелство за основно образование след 7-ми клас;
  • Заявление по образец от гимназията;
  • Медицинско свидетелство.

Kirov_Lisovtka_WORK.indd_page-0001

 


 ЮЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ

  за ученици в  самостоятелна форма на обучение

 от 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2019 г.

за дневна, самостоятелна форма на обучение и ученици минали години 

от 19.08.2019 г. – 11.09.2019 г.


Нашето училище се присъединява към Програмата за  посланици на ЕП


222

Младежко техническо творчество – гр. Горна Оряховица – 2017

ПГЕА –ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ С ПРОЕКТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УЧЕНЕ“

ВЕСТНИК     11

22Capture   SAP   Capture4 Capture 111 2

11  33 11

55 logocutted
 66 77 99

1    Logo_RBBank_BG