Каним всички родители и ученици на откриването на учебната 2017/2018 година на 15 септември от 9.00 часа в двора на ПГЕА.

ПГЕА –ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ С ПРОЕКТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УЧЕНЕ“

ВЕСТНИК     11

22Capture   SAP   Capture4 Capture 111 2

11  33 11

55  66 77 99

1

11

222

33