АПРИЛСКА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за ученици в самостоятелна форма на обучение

Заповед Априлска изпитна сесия


Конкурс за Коледна украса в класните стаи на ПГЕА София


67 години ПГЕА – традиция и новаторство


Заповед Януарска сесия


Изложба „140 г. въоръжение в БА”


Възпитаници на ПГЕА участваха в годишната среща на  NABEC


ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за дневна и самостоятелна форма на обучение

Заповед Януарска сесия


Покана за участие в І и ІІ етап по избор на Обществен съвет за учебната 2018/2019 година в ПГЕА

Pokana_Obshtestven_syvet_18_19


1-noemvri-1024x406


Нашето училище се присъединява към Програмата за  посланици на ЕП


СПИСЪК
На учебниците и учебните помагала, които ще се използват в ПГЕА през учебната 2018/2019 година


Да ни е спорна и плодотворна Новата учебна 2018/2019 година!

Скъпи учители и ученици, петнадесети септември – първият ден на новата учебна година, неизменно събира най-светлите надежди и очаквания на цялото българско общество. Наред с това първият учебен ден  има и свой особен смисъл и значение. Днес българското училище е изправено пред нови, в много отношения непознати предизвикателства. То е призвано да формира личности с будно гражданско и национално самосъзнание и едновременно с това да подготвя младите хора за успешна реализация във висококонкурентната среда на Европейския съюз и глобалния свят. 
Да си пожелаем здраве, спокойствие и разбирателство, за да вървим все напред и нагоре. 
                                                                                                         Комисия за чествания и ритуали с
 председател г-жа Стаменова

На 27.09.2018 г. от 18.00 часа в сградата на ПГЕА ще се проведе родителска среща за всички класове!

Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2018/2019 година в ПГЕА

Откриването на учебната 2018/2019 година ще бъде на 17 септември от 10 часа в двора на ПГЕА.
Заповядайте!

41445119_2240976882597421_2043897618165137408_n


Списък на учениците от ІV-то класиране за уч. 2018/2019г.

Списък на приетите ученици в ПГЕА на ІV-то класиране за учебната 2018/2019г.

ПГЕА работи по проект  BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обхванати са 20 ученици, които работят на реални работни места. Партньори са ни фирмите „Плам консулт мениджмънт“ ЕООД, Кейт ООД, „Електронинвест Груп“ ЕООД и „Уебинар Глобал“  ЕООД.

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДНЕВНА, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МИНАЛИ ГОДИНИ


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ СФО


ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЮЛИ

за ученици в самостоятелна форма на обучение

от 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.


Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ – ЮНИ – ЮЛИ 2018г.

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Изтегли  Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ


 


Паправителна сесия за 12 клас


на 16.05.18  от 14,30 часа

по БЕЛ и Икономическа Информатика


на 17.05.18  от 14,30 часа

по Свят и личност  и ИкономикаДен на откритите врати и РОБОТИКАТА В ПГЕА 30.04.2018 г.


Slide3


Големият християнски празник – Великден

taynstvoto-na-velikden


Прием 2018/2019

за-сайта-прием

140 години от Освобождението на България

Untitled-1


АПРИЛСКА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ


График януарска самостоятелна сесия.

На 5.12.2017г. ПГЕА отбеляза своята 66-годишна история.

1798275_634_354

По случай Деня на народните будители в киносалона на ПГЕА се състоя тържество

 


222

Младежко техническо творчество – гр. Горна Оряховица – 2017


ПГЕА –ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ С ПРОЕКТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УЧЕНЕ“

ВЕСТНИК     11

22Capture   SAP   Capture4 Capture 111 2

11  33 11

55  66 77 99

1