Списък на учебниците и учебните помагала за учебната 2018/2019 година в ПГЕА

Откриването на учебната 2018/2019 година ще бъде на 17 септември от 10 часа в двора на ПГЕА.
Заповядайте!

41445119_2240976882597421_2043897618165137408_n


Списък на учениците от ІV-то класиране за уч. 2018/2019г.

Списък на приетите ученици в ПГЕА на ІV-то класиране за учебната 2018/2019г.

ПГЕА работи по проект  BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обхванати са 20 ученици, които работят на реални работни места. Партньори са ни фирмите „Плам консулт мениджмънт“ ЕООД, Кейт ООД, „Електронинвест Груп“ ЕООД и „Уебинар Глобал“  ЕООД.

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДНЕВНА, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МИНАЛИ ГОДИНИ


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ СФО


ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЮЛИ

за ученици в самостоятелна форма на обучение

от 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.


Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ – ЮНИ – ЮЛИ 2018г.

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Изтегли  Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ


 


Паправителна сесия за 12 клас


на 16.05.18  от 14,30 часа

по БЕЛ и Икономическа Информатика


на 17.05.18  от 14,30 часа

по Свят и личност  и ИкономикаДен на откритите врати и РОБОТИКАТА В ПГЕА 30.04.2018 г.


Slide3


Големият християнски празник – Великден

taynstvoto-na-velikden


Прием 2018/2019

за-сайта-прием

140 години от Освобождението на България

Untitled-1


АПРИЛСКА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ


График януарска самостоятелна сесия.

На 5.12.2017г. ПГЕА отбеляза своята 66-годишна история.

1798275_634_354

По случай Деня на народните будители в киносалона на ПГЕА се състоя тържество

 


222

Младежко техническо творчество – гр. Горна Оряховица – 2017


ПГЕА –ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ С ПРОЕКТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УЧЕНЕ“

ВЕСТНИК     11

22Capture   SAP   Capture4 Capture 111 2

11  33 11

55  66 77 99

1